App đầu tư tài chính

Share – Review sách, phương pháp đầu tư tài chính Canslim phần 2*Canslim là phương pháp đầu tư dựa vào việc phân tích đồ thị kỹ thuật, hành động giá xu hướng của thị trường chung.
* Đây là những kiến thức mình thu nhặt được và chia sẻ lại cho mọi người, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu về tài chính.
* Hy vọng sẽ có ích vs người xem video.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.