Hiển thị 5 Kết quả
App đầu tư tài chính

Ứng dụng hội tụ kỹ thuật trong đầu tư tài chính | Phạm Thành Biên

Ứng dụng hội tụ kỹ thuật trong đầu tư tài chính | Phạm Thành Biên 👉Bấm đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Hội tụ kỹ thuật là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính do Biên sáng lập và phổ biến với cộng đồng nhà đầu tư. …

App đầu tư tài chính

Hướng dẫn đầu tư 0 đồng trên thị trường tài chính | Phạm Thành Biên

Hướng dẫn đầu tư 0 đồng trên thị trường tài chính quốc tế | Phạm Thành Biên 👉 Xem thêm nhiều bài học thực chiến tại đây: Cho bạn muốn tham gia đầu tư tài chính ở bất kỳ kênh nào: trading, cashching, Forex, Bitcoin,… thì trở ngại đầu tiên sẽ là vốn. Trong video …