App đầu tư tài chính

Trở thành Chuyên gia Lập kế hoạch tài chính AFP, chương trình Wealth IntelligenceAFP “Associate Financial Planner” – Chuyên gia Lập kế hoạch tài chính là Chứng chỉ hội viên chính thức cấp độ 1 của VWA

I. Đối tượng AFP 
1. Đối tượng công chúng:
– Các cá nhân muốn đặt mục tiêu và xây dựng lộ trình đạt tự do tài chính, muốn xây dựng phương pháp quản lý tài chính cá nhân bền vững.
2. Cố vấn tài chính công tác tại các định chế:
– Ngân hàng,
– Công ty chứng khoán,
– Công ty bảo hiểm,
– Công ty quản lý quỹ,
– Các cố vấn tài chính tư nhân

#TaiChinhKinhDoanh
Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA)
Facebook:
Tiktok:
Spotify:
Công ty AFA Capital:
Liên hệ AFA Capital:
—-
#TOPI – Đầu tư thông minh- Tài chính thịnh vượng
📲 Download ứng dụng và trải nghiệm tại:
🌐 Website Topi:
🌏 Fanpage:

– #WealthIntelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:

Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.
– CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu:

CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia). #phantichtaichinh

– FANPAGE AFA:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.