App đầu tư tài chính

[Video RECAP] XTB Talk Show – "Đầu tư tài chính dưới góc nhìn Cá Mập" Khách mời: Shark Louis NguyễnBạn có thể xem lại Talk Show tại đây

Ngày 7/10/2020, khách mời Shark Louis Nguyễn đã tham gia chia sẻ tại buổi XTB Talk Show “Đầu tư tài chính dưới góc nhìn Cá Mập” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư thực hiện.
Tại đây, Shark Louis đã chia sẻ những quan điểm về việc đầu tư dưới góc nhìn của một nhà quản lý quỹ cũng như một số nhận định riêng về xu hướng thị trường trong sắp tới.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *