List quà

Vượt cao tốc lên Hương Hữu, Nam Đông trao quà cho đồng bào Kơ tu | Lequang Channel👉Tuần này, Lequang tiếp tục vượt cao tốc La Sơn – Túy Loan lên xã Hương Hữu, huyện miền núi Nam Đông để trao quà cho đồng bào Kơ tu nơi đây. Xã Hương Hữu là xã đặc biệt khí khăn ở vùng núi Nam Đông…
Xin cảm ơn anh chị Thu Đông 2 đã tài trợ kinh phí trao quà cho bà con…
#lequangchannel #TraoquàchobàconKotuNamĐông #NamĐông #XãmiềnnúiHươngHữu

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.